Kalender Lis Abel

  Fridage i februar       Fridage i marts
 Fredag den 1. februar, fri  Onsdag den 6. marts.,  Fri
 Fredag den 22 februar, Fri  Fredag den 15. marts, Fri
Mandag den 25 februar, fri  Mandag  den 18.marts, Fri
 Onsdag den 27 marts, Fri

 

kalender selvbetjening